footer-part3-bg

Tandlægerne Strandgade 75

Helsingørs hyggeligste tandklinik

Lattergas2018-09-11T10:28:32+00:00

Lattergas

Lattergas (Di-nitrogenoxid, N2O) har været anvendt i mange år som bedøvelsesmiddel til læger, tandlæger og på hospitaler. Dinitrogenoxid er en farveløs, ubrandbar og ugiftig gas med en svag sødlig lugt, som i store koncentrationer virker bedøvende.

Patienten forsynes med en lille maske over næsen, og efter et øjebliks indånding opstår den bedøvende virkning, som vedbliver sålænge indåndingen fortsætter under behandlingen. Dinitrogenoxid er en flygtig gas, og virkningen ophører umiddelbart efter ophør med indåndingen.

Til tandlægebrug blandes gassen med ilt, og der er således ikke risiko for kvælning.

Dinitrogenoxid forårsager ingen kendte skader på miljøet.

Det betragtes som meget sikkert at indtage lattergas. Luftarten har minimal indflydelse på lunge- og hjerte, lever og nyre-funktionen i kliniske doser. Den optages hurtigt i kroppen, og udskilles lige så hurtigt.

Der er en række lovbefalede sikkerhedsforanstaltninger med lattergas, som klinikken omhyggeligt overholder. Lattergas er som gasart uskadeligt, men kan ved forkert anvendelse fortrænge ilt. Desuden leveres den i trykflasker, som er omfattet af særlige sikkerhedskrav. Lattergas kan – selv om det ikke i sig selv er brandbar – nære forbrændingsprocesser, og rygning og brug af åben ild må således ikke forekomme samtidig.

Hvor vi tilbyder lattergas er der etableret særlig udsugning, og alle lovbefalede sikkerhedsforanstaltninger overholdes omhyggeligt. Vi får 1 gange årligt besøg af autoriseret personale som gennemgår vort udstyr.

Vi anvender ikke lattergas til gravide.